tirsdag 18. juni 2013

"Sirkelen" av Mats Strandberg og Sara B. Elfgren

Første bind i Engelfors - triologien

Vi er på et lite gudsforlatt sted på landsbygda i Sverige, i Engelfors. Seks unge jenter i 1. klasse videregående føres sammen en natt når månen er farget rød og luften oser av magi. De går riktignok på samme skole og de vet om hverandre, men utenom det har de ikke mye til felles. Blant disse jentene finner vi både mobberen og offeret hennes, skolelyset og skulkeren. Det de har felles er de enda ikke klar over, de er nemlig alle en del av en profeti og de har alle en rolle å spille når onde krefter skal bekjempes.
Magien de besitter  kommer etter hvert til syne for flere av dem, og dette er virkelig skremmende både for dem selv og omgivelsene. De må lære seg å bruke de nye kreftene på riktig måte for å kunne avsløre fiender, og det krever et samarbeid som ingen av dem egentlig er innstilt på. Skolen er ondskapens sted og vi blir tidlig i boken klar over at både elever og lærere, og til og med selve skolebygningen, er involvert i "noe".

Dette er en annerledes fantasy - bok, med en helt egen vri. Det er en litt typisk første bind i en triologi-bok hvor man som leser introduseres til personene, intrigene og spenningen. Det er helt tydelig på slutten av boken at vi ikke er ferdig med jentene (eller heksene som de egentlig er) i Engelfors, selv om dette første bindet i triologien har sitt eget delvis avsluttende drama.

Boken er spennende, og jeg forventer enda mere nerve i bok nr 2, for plottet med disse seks veldig forskjellige jentene som må jobbe sammen for å overleve og for å redde andre, er et veldig spennende og annerledes utgangspunkt.
Vi blir selvfølgelig også nysgjerrige på utviklingen til hver enkelt jente, som alle har sitt å slite med i tillegg til at de skal bekjempe ondskapen i Engelfors.


Bok nr. 2 i Engelfors-triologien heter "Ild" og er nå til utlån!


Hvis du vil låne "Sirkelen" eller "Ild" trykk her

Kristin